follow us

the corporate governance review, finland chapter

Our firm has again this year had the honor to be the authors of the Finland chapter of the Corporate Governance Review published as part of The Law Reviews series. The 2021 publication in full including our Finland chapter can be found at https://thelawreviews.co.uk/title/the-corporate-governance-review.

liike-elämän riitojen ratkaiseminen: välimiesmenettely vai yleinen tuomioistuin

Nykypäivänä liike-elämän erimielisyyksiä ratkotaan päivittäin ja Suomen yhteiskuntajärjestelmä tarjoaa useita erilaisia vaihtoehtoja yksityisoikeudellisten riita-asioiden tehokkaalle ratkaisulle. Vaikka sovintomenettely olisikin ihanteellinen tapa sopia riidat joutumatta tuomioistuimen tai välimiesoikeuden eteen, ajaudutaan usein kuitenkin tilanteeseen, jossa riidan osapuolet eivät koe sovintoa mahdollisuutena.